Praktisk info

Vad kostar det?


Debiteringen fungerar vanligtvis genom att föräldrarna ansöker om en servicesedel från kommunen, som sedan betalas till oss direkt från kommunen. I tillägg har vi en vårdavgift på 16€/dag. Eller alternativt, ifall det inte finns möjlighet till servicesedel/köptjänst, så söker föräldrarna om FPA:s privatvårdsstöd, som ersätter servicesedeln.


Daghemmets storlek och barnens ålder


Lillgården är delad i två delar. Daghemmet Lillgården med max 21 barn (beror på åldrar hur många ryms) och där till finns Minigården (familjedagvård) i ändan av huset i en egen skild lägenhet, var brukar vårdas de allra minsta 4 barnen. Utevistelserna är tillsammans. När de minsta barnen växer eller ännu mindre barn börjar, blir de flyttad över till daghemmets sida. På daghemmets sida har vi smågruppsverksamhet, det vill säga att stora gruppen delas vid behov i mindre grupper, som vi kallar Blåbären (4-5-åringar), Smultronen (3-4-åringar) och Lingonen (2-3-åringar). På daghemmet jobbar 3 vårdare (Sofie, Cati och Petra) + en assistent (Josefin). I Minigården jobbar Jutta. Ert barn kan börja hos oss då föräldraledigheten tar slut (dvs vid 9 mån) och stanna tills han/hon börjar förskolan. Ifall ditt barn behöver dagvård efter förskoledagen, är det också möjligt hos oss. Också finskspråkiga / annanspråkiga barn är välkomna på språkbad hos oss.

Hur ansöker jag om plats?


Vanligtvis ansöker du om dagvårdsplats hos oss genom Kimitoöns kommunens hemsida, i dagvårdens e-portal "eSmåbarnspedagogik" eletroniskt.  Mer information om det på kontaktsidan.Därtill tar vi emot också barn från andra närliggande kommuner, med deras servicesedlar eller köptjänst. Också är det för tillfället möjligt att komma med FPA:s privatvårdsstöd + stöd som beviljas till oss av Brita Maria Renlunds Minne Rf. Kontakta oss direkt isåfall.


Praktisk info till dig som förälderKäytännön ohjeita vanhemmille

Kuinka haen hoitopaikkaa?


Haet hoitopaikkaa meiltä elektronisesti kunnan kotisivujen kautta varhaiskasvatuksen e-portaalissa "e-Varhaiskasvatus". Lisää tietoa aiheesta yhteystieto-sivulla.

Sen lisäksi otamme vastaan lapsia lähikunnista heidän omilla palveluseteleillään tai ostopalveluna. Tällä hetkellä on mahdollista tulla myös Kelan yksityisenhoidon tuella + Brita Maria Renlunds Minne Rf.:n meille myöntämällä tuella. Ota yhteyttä meihin siinä tapauksessa.Paljonko maksaa?


Veloitus toimii siten, että vanhemmat hakevat palveluseteliä kunnalta, jonka kunta sittemmin maksaa suoraan meille. Sen lisäksi meillä on normaali päivähoitomaksu, joka on 16€/päivä. Tai vaihtoehtoisesti, jos palveluseteli/ostopalvelusopimus ei ole mahdollinen, hakevat vanhemmat Kelan yksityisenhoidon tukea, joka korvaa palvelusetelin.


Päiväkodin koko ja lasten ikä


Lillgården on jaettu kahteen osaan. Päiväkoti Lillgården, jossa on hoidossa max 21 lasta (riippuu lasten iästä, kuinka monta mahtuu), sekä tämän lisäksi on Minigården (perhepäivähoitoryhmä), joka toimii talon päädyssä erillisessä omassa huoneistossa, jossa on hoidossa tavallisesti 4 kaikkein pienintä lasta. Ulkoilemme yhdessä. Kun pienimmät lapset kasvavat tai joku vielä pienempi lapsi aloittaa, siirtyy lapsi päiväkodin puolelle. Päiväkodin puolella on pienryhmätoimintaa, tarkoittaen sitä, että suuri ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin tarpeen mukaan. Kutsumme ryhmiä Mustikoiksi (4-5-vuotiaat), Metsämansikoiksi (3-4-vuotiaat) ja Puolukoiksi (2-3-vuotiaat). Päiväkodissa on töissä kolme hoitajaa (Sofie, Cati ja Petra) + 1 assistentti (Josefin). Minigårdenissa työskentelee Jutta. Lapsenne voi aloittaa meillä heti vanhempainvapaiden päättyessä (n. 9 kk iässä) ja jäädä, kunnes on aika aloittaa esikoulussa. Jos lapsesi tarvitsee hoitoa esikoulupäivän loputtua, on siihenkin mahdollisuus meillä. Myös suomenkieliset / muunkieliset lapset ovat tervetulleita meille kielikylpyyn.